Trafikverket planerar för järnvägsunderhåll i egen regi

Håkan Äijä, chef på avdelning Säkerhetstyrning på Underhåll. Foto: Trafikverket

Trafikverket planerar för underhåll i egen regi på Södra Malmbanan, Ostkustbanan samt Mälarbanan. Bedömningen är att verksamheten med planering och produktionsledning med egen personal kan påbörjas 2025.

– Områdena för underhåll i egen regi har valts utifrån förutsättningarna i nuvarande kontrakt och för olikheterna i områdena. Det handlar till exempel om skillnader i klimat, att det är dubbelspår eller mycket tung godstrafik på en del ställen eller att spåren, som i fallet med Mälarbanan, går genom ett storstadsområde med tät persontrafik. Det här gör att Trafikverket lär sig mer om sin roll som beställare, säger Håkan Äijä, chef på avdelning Säkerhetstyrning på Underhåll.

Att starta en ny effektiv verksamhet i egen regi tar tid. Bedömningen är att verksamheten med planering och produktionsledning med egen personal kan påbörjas på Södra Malmbanan, inklusive Haparandabanan, 2025 och på Ostkustbanan 2026. På Mälarbanan kan införandet av underhåll i egen regi starta 2027. För att undvika stora fördyringar med brutna entreprenadavtal kommer underhåll i egen regi att ske i samband med att kontrakten löper ut.

– I upplägget med underhåll i egen regi tar Trafikverket operativt ansvar för det dagliga arbetet på järnvägen. Vi planerar också för egna resurser när det gäller produktionsledning, planering och utveckling av maskinmarknaden och periodisk mätning. Övriga operativa resurser handlas upp. Det här upplägget gör att Trafikverket får mer insyn i det operativa arbetet och kan så förbättra förutsättningarna för företag att utvecklas och verka på marknaden, säger Håkan Äijä.

Syftet med tre olika områden i egen regi är att utveckla både Trafikverket som beställare och marknaden. Marknaden för järnvägsunderhåll är under utveckling och behöver ha stabila och långsiktiga förutsättningar. Genom mer kunskap om affärsupplägg kan både Trafikverket utvecklas som beställare och entreprenörerna utvecklas.