WSP tar hem uppdrag för Spårväg City

Foto: Christer Wiik

WSP har vunnit två uppdrag för den fortsatta utbyggnaden av Spårväg City i Stockholm. Uppdragen gäller för sträckorna Djurgården-Värtahamnen och Frihamnen-Ropsten. Uppdragsgivare är SL.

År 2010 invigdes den första delen av Spårväg City som går mellan Sergels torg och Waldemarsudde (linje 7). Del två av spårvägen ska byggas från Djurgårdsbron via den nya Norra Djurgårdsstaden till Ropsten.

WSP:s ena uppdrag för Spårväg City gäller bygghandlingsprojektering för mark för sträckan Djurgårdsbron-Värtan och Hamngatan-Klarabergsgatan. Projekteringen inkluderar gatuarbete, vatten- och avlopp samt plattforms- och kanalisationsarbete. I uppdraget ingår även att åtgärda befintlig sträcka, spårvagnslinje 7 mellan Kungsträdgården och Waldemarsudde, med bland annat tillgänglighetsanpassning av plattformar.

Det andra uppdraget omfattar framtagande av systemhandling för spårväg på sträckan Frihamnen-Ropsten. Uppdraget innebär förutom spår- och markprojektering även omfattande projektering för konstbyggnader i form av betongbro, stödmurar, tråg och en tunnel under Lidingövägen samt en provisorisk bro. All projektering ska utföras i 3D. Sträckan är hårt trafikerad med flera byggnader och träd att ta hänsyn till. Flera nära angränsande projekt pågår samtidigt, vilket kommer att ställa extra höga krav på samordning mellan alla berörda aktörer.