Ny träbro när SL förstärker Roslagsbanan

Foto: Christer Wiik

När SL rustar upp och förstärker kapaciteten på Roslagsbanan i Stockholm ska en ny träbro för gång- och cykeltrafik byggas över Bällstabergsvägen i Vallentuna. Martinsons levererar och monterar bron under hösten 2012.

Tidigare har cykel- och gångtrafiken över Bällstavägen delat bro med järnvägen, men nu ska ytterligare ett spår byggas. Det skapade behovet av en bro enbart för fotgängare och cyklister.

– Vi på SL bekostar och bygger större delen av bron, men för oss är det naturligtvis mycket viktigt att tillmötesgå de önskemål som kommer från kommunen, säger Antonio Berglund, delprojektledare på SL.

Bron konstrueras som en tvärspänd platta. Alla bygghandlingar ska vara klara efter semestern då grundarbeten påbörjas för att Martinsons ska kunna montera bron under hösten.