Gruvornas godstrafik tar över spåren

Ett lastat malmtåg. Godstrafiken ökar allt mer. Foto: Trafikverket

Sveriges gruvindustri ökar kraftigt just nu, vilket kräver ökad godstrafik på landets järnvägar. På grund av detta kan persontrafiken minska, skriver Sveriges Radio.

Eftersatt underhåll och brist på dubbelspår är två andra faktorer som kan orsakar en minskad persontrafik. Trafikverket har föreslagit, i kapacitetsutredningen, att persontrafiken mellan Gävle och Ljusdal ska ersättas med bussar. Andra sträckor som kan drabbas är mellan Gävle och Sundsvall, samt mellan Gävle och Falun.

Mats Hildebrandt på X-Trafik tror inte att persontågen kan ersättas med bussar.

– Jag tror inte det kommer bli en förflyttning mellan tåg och buss utan mellan tåg och bil och det är ingen utveckling vi vill ha, säger Mats Hildebrandt till Sveriges Radio.