Mål om halverat antal dödade i järnvägstrafiken

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Foto: Trafikverket

Säkerheten är aldrig kompromissbar inom Trafikverket, aldrig någonsin”. Med de orden inledde Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm sitt första anförande på järnvägens säkerhetskonferens för ett hundratal specialister inom järnvägssäkerhet.

Samtidigt lanserade han ett nytt förslag på nytt mål för säkerhetsarbetet inom järnvägen – halverat antal döda fram till 2020.

– Jag är medveten om att min tanke om ett mål om halverat antal personer som dödad i järnvägsrelaterade olyckor är både tufft och ambitiöst, men inte alls omöjligt att nå. Ett sådant mål kräver dock ett systematiskt och långsiktigt säkerhetsarbete, som vi hittills inte lyckats uppnå, sade generaldirektör Malm.

Gunnar Malm förklarade att han inte är nöjd med den utveckling som varit av säkerhetsfrågor inom järnvägssektorn. – Vi har i Trafikverket en situation där mellan 80-120 personer årligen omkommer i olyckor relaterade till det statliga järnvägsnätet. I vilken annan bransch skulle en sådan situation få förekomma utan att det sker en påtaglig förbättring? Enda möjliga vägen framåt som jag ser det är att vi också måste långsiktigt arbeta systematiska med nollvisionen även inom järnväg, sade Gunnar Malm.

Samtidigt konstaterade Malm att säkerhetsarbetet också har en kommersiell dimension. – Säkerheten ligger som en bottenplatta för all aktivitet vi gör inom Trafikverket, men säkerheten är också kommersiell eftersom alla olyckor och incidenter skapar för oss och andra aktörer onödiga och förutsedda kostnader.

Enligt Malm skulle ett lämpligt mål för säkerhetsarbetet inom järnvägen vara en halvering av antalet omkomna – 55 döda per år före 2020.

– För min del är generaldirektörens ord som ljuv musik i mina öron. Nu är det viktigt att vi inom järnvägsområdet följer upp och jobbar långsiktigt med de åtgärder som vi har prioriterat. Dessutom ser jag det viktigt att vi jobbar tillsammans med andra enheter inom myndigheten, till exempel marknad, eftersom vi själva inom säkerhetsområdet inte kan lösa dessa frågor och krav på egen hand, säger Trafikverkets säkerhetschef, Per-Erik Westman.