Trafikverket ska smälta snön på spåren

Foto: Trafikverket

Trafikverket visar nu upp världens största snösmältare för järnväg. Maskinen Snow Removal 700 har tagits fram tillsammans med Railcare. Efter de två senaste årens riktigt snörika vintrar har Trafikverkets behov att snabbt och effektivt kunna röja stora mängder snö ställts på sin spets. På till exempel järnvägens bangårdar som sträcker sig över stora ytor, kan det i samband med kraftiga snöfall handla om enorma mängder snö som ska transporteras undan på kort tid. Trafikverket har därför tillsammans med företaget Railcare i Skelleftehamn, tagit fram en ny snösmältningsmaskin, Snow Removal 700, som i stället för att flytta på snön smälter den. Snösmältningsmaskinen är ett utvecklingsprojekt och prövas under den här vintern, bland annat på bangårdar i Stockholm och Mälardalsområdet.