Två mötande tåg fick grön signal samtidigt

Foto: Trafikverket

På stambanan genom övre Norrland fick två mötande godståg grön signal samtidigt. Händelsen bedöms som allvarlig och Statens haverikommission utreder nu incidenten.

På förmiddagen den 9 juni, inträffade en allvarlig incident. Det var i Nyhem på stambanan genom övre Norrland mellan Bräcke och Långsele som två mötande godståg samtidigt, under en kort stund, fick grön signal.

Tack vare de säkerhetsbarriärer som finns, bland annat att flera signaler ska passeras innan ett möte sker, och tågförarnas ingripanden, stannade händelsen vid en incident. Trafikverket ser dock händelsen som allvarlig och den kommer att utredas.

Trafikverket anmälde incidenten till Transportstyrelsen som har kopplat in Statens haverikommission (SHK). SHK har beslutat att starta en utredning om händelsen och Trafikverkets utredare medverkar i den utredningen.

Hur länge det var grönt för båda tågen samtidigt ska utredningen besvara. Tågen var hela tiden på ett betryggande avstånd från varandra. Eftersom händelseförloppet inte fullt ut är klarlagt än kan Trafikverket inte säga om samma sak har inträffat förut, utan man måste avvakta utredningen.

Trafiken på sträckan passerar nu återigen med normal hastighet.