Trafikstart 2015 för tunnlarna i Hallandsås

I dag är det östra tunnelröret färdigborrat i Projekt Hallandsås och arbetet med det västra röret, samt vidhängande tvärtunnlar, är i full gång. 2015 beräknas de första tågen passera och därmed försvinner en av flaskhalsarna läng Västkustbanan. Foto: Trafikverket
I Möllebackszonen finns både mycket vittrat berg och mycket vatten. För att kunna borra igenom denna del av åsen så stabiliseras berget genom att frysa det. I fjol påbörjades frysningsarbetet i det västra röret vid Möllebackszonen. Foto: Holger Staffanssonycket vatten. För att kunna borra igenom denna del av åsen så stabiliseras

Under våren inleds den andra etappen av frysningen i Möllebackzonen, samtidigt som fler tvärtunnlar byggs. Det kommande året kommer dessutom en järnvägsentreprenör att upphandlas. Under våren nås dessutom en viktig milstolpe, då når man nämligen fram till mellanpåslaget

2011 har varit ett rekordår för Projekt Hallandsås, man har nämligen lyckats borra nästan två kilometer tunnel. Den ökade takten beror på att man har kunnat utnyttja de erfarenheter man skaffade sig från det östra tunnelröret, som färdigställdes i augusti 2010, och förfina och effektivisera arbetet. Med ett tunnelrör färdigt kan man också konstatera att grundvattennivåerna återhämtar sig väl.

– Arbetet flyter på bra nu. Men det är fortfarande ett komplext projekt, med de utmaningar som den svåra geologin och vattenmängderna bjuder på, så det gäller att vara ödmjuk. Men visst, vi har med det östra tunnelröret visat att vi har en fungerande metod som både bygger en tät tunnel och klarar miljökraven, säger Magnus Alm, informatör på Trafikverket för Projekt Hallandsås.

Viktig milstolpe nås under våren

Arbetet med de två 8,7 långa parallella järnvägstunnlarna genom Hallandsås, som ska öka kapaciteten över åsen från fyra till tjugofyra tåg per timme och dessutom fördubbla möjlig godsvikt, fortskrider enligt planerna. I början av januari var huvudtunnlarna klara till åttio procent.

I mars eller i början av april väntas projektet nå en viktig milstolpe. Då når man nämligen fram till mellanpåslaget, ett fyrtio meter långt utrymme vid mitten av tunnelsträckningen som togs ut under 1990-talet. Där ges även det enda tillfället för större underhålls- och reparationsarbeten på tunnelborramaskinen.

Komplicerat arbete med tvärtunnlar

Mellan de båda huvudtunnlarna byggs 19 tvärtunnlar, som ska förbinda huvudtunnlarna. Tvärtunnlarna kommer i framtiden att användas dels vid en eventuell utrymningssituation, dels som utrymme för olika typer av järnvägselektronik. I dagsläget är sju av de totalt nitton planerade tvärtunnlarna utsprängda.

Under 2011 började man ta ut tvärtunnlar på de sträckor som sedan omstarten 2005 har klätts in med betong. När tunnelborrmaskinen har borrat 2,2 meter sätts nämligen en ring av betongsegment som ska hålla tunneln tät. Här måste man först täta berget genom s k injektering, vilket innebär att man borrar små hål som man sedan pumpar in cement i. Därefter spränger man etappvis ut tvärtunneln. Avslutningsvis kläs tvärtunnlarna in med betong. 

– Det är ett komplicerat arbete där vi måste hantera stora tryck och vattenmängder. Men det har gått enligt förväntan, säger Magnus Alm.

Frysning förbereder berget för borrning

Ett annat komplicerat arbete som påbörjades under 2011 var frysningen av Möllebackzonen. Frysningen kommer att underlätta tunnelborrningen genom den geologiskt komplicerade Möllebackzonen. I det östra tunnelröret frös man ner 130 meter. För det västra är planen 200 meter.  Sedan i november cirkulerar i långa rör en saltlösning som håller - 40 grader. Syftet med nedfrysningen är att stabilisera och förbereda det söndervittrade berget, som innehåller rikliga vattenmängder, för borrning.

– Frysning av berg är inget ovanligt, men oftast handlar det om kortare sträckor. Att frysa ner en horisontell sträcka på 200 meter, är ovanligt även ur ett internationellt perspektiv.

Magnus Alm lyfter bland annat fram utmaningen att få god precision i långshålsborrningen. Samtidigt pekar han på att man har goda erfarenheter från den tidigare frysningen i det nu färdiga östra tunnelröret. Frysningen pågår till och med 2013, då bergsborren Åsa ska passera området.

Internationella priser

Ett kvitto på att det går bra för projektet, är att man under hösten blev nominerad till ett antal priser. Projekt Hallandsås utgjorde som enda skandinaviska projekt en av finalisterna i brittiska New Civil Engineers International Tunneling Awards.

Kategorierna var årets tunnelprojekt och årets miljöinitiativ. Dessutom belönades man med den internationella tidningen Tunnel & Tunnelings pris för att ha lyckats vända ett historiskt belastat projekt till en framgång. Dessutom utgjorde entreprenören Skanska-Vinci en av vinnarna i Trafikverkets arbetsmiljöpris.

– Oerhört roligt. Det finns en så hög kompetens i projektet och vårt arbete ligger på flera områden i framkanten, så det är kul att det uppmärksammas, säger Magnus Alm.

Stationslokalisering börjar göra trafikstarten påmind

Utanför projektet har under hösten planeringen av nya stationer fortskridit, ett arbete som fortsätter under våren. För närvarande pågår planeringen av inre kustvägen och utformning av Båstads nya station vid Hemneslövsområdet. Trafikverket utreder, tillsammans med Skånetrafiken och Båstads kommun, även möjligheterna till en eventuell Pågatågsstation på sydsidan av åsen.

Diskussioner pågår även om andra lokalstationer i Förslöv och Grevie.

Trafikstarten i Hallandsås planeras till 2015. Den totala projektkostnaden beräknas till 10,5 miljarder kronor.