”Ser inga förbättringar hos SL”

Foto: Christer Wiik

Stockholms landstingsrevisorer riktar skarp kritik mot SL. Man anser att kollektivtrafikbolaget inte sköter sin ekonomi ordentligt och har dålig kontroll över var dess pengar tar vägen. Revisorerna anser att SL inte följer upp att de tjänster man betalar för faktiskt utförs, rapporterar ABC.

Detta är inte första gången som landstingsrevisorerna riktar liknande kritik mot SL. Till exempel så blev SL för ett par år sedan lurade av Busslink i Norrtälje, som fakturerade för busskörningar som man inte utförde.

Under våren 2011 så införde SL en ny organisation som skulle se till att kontrollen förbättrades. Landstingsrevisorerna menar dock att situationen inte blivit bättre. – Vi ser inte förbättringarna som man talat om, säger Gunilla Jerlinger (S), ordförande landstingsrevisorerna, till ABC.

SL anser att det är för tidigt att dra några slutsatser om den nya organisationen, då man menar att det tar tid att få den att fungera.