Nytt underhållsavtal med SJ Götalandståg

X61 på Göteborg Central. Foto: Wikipedia/Aatox

Alstom tar tillsammans med Bombardier över fordonsunderhållet för hela Västtrafiks tågflotta. Alstom och Bombardier ska ansvara för fordonsunderhållet av närmare hundra pendel- och regionaltåg i Västra Götalandsregionen. Underhållet kommer att utföras i depåerna Sävenäs och Motorvagnshallen i Göteborg och i Falköping. 

Trafikföretaget SJ Götalandståg har valt Alstom och Bombardier som ansvariga för fordonsunderhållet under perioden december 2015 till december 2024 (9 år) med en möjlig option på ytterligare totalt tre år.

- Alstom växer i Sverige och det här kontraktet ger oss en ännu starkare förankring i Västsverige, säger Per Öster, VD för Alstom Norden. Alstom har levererat de flesta av Västtrafiks tåg, vilket innebär att vi nu kommer ta ansvar för att säkerställa en hög tillgänglighet för våra egenproducerade tåg, Coradia Nordic (X61) och även de äldre ASEA-tillverkade tågen (X11-X14).

Alstoms huvudsakliga underhållsverksamhet kommer att förläggas till göteborgsdepåerna Motorvagnshallen och Sävenäs, och Bombardier kommer att ha sin huvudsakliga underhållsverksamhet i Falköping. Alstom tar idag över tidigare underhållares personal, cirka 25 personer.

- Sedan vi fick affären har vi arbetat med verksamhetsöverföringen av personal och fokuserat på att få bra tillförlitlighet på tågen från första stund, säger Per Öster.