Caroline Ottosson ny vd för SL

Caroline Ottosson. Foto: Stockholms läns landting

Caroline Ottosson har av Stockholms läns landsting utsetts till ny vd för SL och Waxholmsbolaget och chef för trafikförvaltningen. Hon kommer närmast från tjänsten som chef för verksamhetsområde Trafikledning och ställföreträdande generaldirektör vid Trafikverket.

– Caroline är en person med bred kunskap och erfarenhet i trafikfrågor samtidigt som hon har visat mycket god förmåga att tillsammans med en ledningsgrupp leda komplexa organisationer, säger Toivo Heinsoo landstingsdirektör i Stockholms läns landsting.

– Jag ser fram emot att arbeta med fortsatta förbättringar av kollektivtrafiken i Stockholms län och att tillsammans med alla medarbetare bidra till en ännu högre attraktivitet för att få flera att välja kollektiva färdmedel säger Caroline Ottosson.

Caroline Ottosson tillträder posterna 1 mars 2016.