Samråd om järnvägsutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborg

Helsingborg C. Foto: Christer Wiik

Trafikverket, Helsingborgs stad och Ängelholms kommun bjuder nu in allmänheten till samråd för järnvägsutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborg. Samråd kommer att hållas på de fyra orterna, Helsingborg, Kattarp, Ödåkra och i Ängelholm. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

För att öka kapaciteten och minska restiden på Västkustbanan ska järnvägen mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg, byggas ut till dubbelspår. Utredningsarbetet har pågått under flera år och olika alternativ har utretts. Trafikverket har nu tagit fram ett förslag till järnvägsplan som visar hur dubbelspåret kan byggas.

– Vi vill bygga det nya dubbelspåret där det befintliga spåret ligger idag, säger Maria Wedin Trafikverkets projektledare.

Strax söder om Ängelholm fram till Kattarp föreslås det nya spåret läggas väster om det befintliga spåret och från Kattarp fram till Maria station i Helsingborg byggs spåret öster om järnvägen. På sträckan mellan Maria station och Romares väg går det nya spåret väster om befintligt spår.

Trafikverkets förslag kommer att presenteras för berörda sakägare och allmänheten på fyra olika samråd.

– Vi kommer att visa hur vi tänkt när vi arbetat med förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter. När vi haft samråden fortsätter vi att arbeta med järnvägsplanen och sen ställs den ut för granskning. Det här är en chans att påverka vårt förslag och jag hoppas att de som berörs tar chansen att besöka oss på något av samråden, berättar Maria Wedin.

Helsingborgs Stad kommer att hålla samråd tillsammans med Trafikverket och visa förslag till detaljplaner för järnvägen genom Ödåkra och Maria.

– Vi kommer att berätta om de förslag till förändringar i infrastrukturen som planeras i Maria, Ödåkra och Kattarp, säger Torgny Johansson, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Ängelholms kommun kommer också att informera på samrådet i Ängelholm om arbetet med sitt planprogram för området kring stationen i Ängelholm.

– Vi kommer att ge besökarna en inblick i arbetet som pågår och visa nuläge och inriktning för det fortsatta arbetet med planprogrammet, säger Katja Berg, planhandläggare.

Det slutliga förslaget till järnvägsplan ställs ut för granskning innan sommaren 2016. Även då finns möjlighet att lämna synpunkter. Järnvägsplanen kommer därefter att fastställas av Trafikverket. Byggstart blir det tidigast 2019.