Smörj tystar tågens hjulskrik

Foto: Trafikverket

Det går att dämpa buller från järnvägen. Ett sätt är att smörja toppen av rälen, det visar tester som Trafikverket gjort på spår i Södertälje. Smörjmedlet (friktionsmodifierare) minskar friktionen mellan hjul och räl och därmed även bullret. Testerna visar att medlet kan ta ned ljudnivån på utsatta ställen med 13 dBA.

Buller från järnvägen är ett aktuellt problem eftersom tågtrafiken ökar och bostäder byggs närmare järnvägen. Ljudet från tågtrafiken kommer från olika källor; ljud från broar, ljud från luftströmmar, och hjulskrik. Hjulskrik, det vill säga samspelet mellan hjul och räl är vanligast, och är det ljud som stör många människor.

Frekvensen för hjulskrik ligger mellan 400 Hz och 10 kHz. Hjulskriket kommer från två källor; både lateralkryp från innerrälen och från flänskontakten i ytterälen. Den nya tekniken kallas Top of rail och är ett samarbete mellan Trafikverket, Luleå Tekniska Universitet och Järnvägstekniskt Centrum. Malmbanan och en pendeltågssträcka i Södertälje har varit testbanor. I Södertälje har smörjmedlet applicerats i en snäv kurva med en radie på 300 meter och en längd av cirka 200 meter. Medlet sprutas ut på rälen via en fast smörjstation när ett tåg passerar. Smörjan följer med hjulen upp till fem kilometer och leder till minskad friktion.

– De mätningar vi gjort visar på att ljudet vid en passage når maximalt 111 dBA utan någon behandling. När man applicerar smörjmedel på innerrälen minskar det maximala ljudet till 97 dBA, vilket är en markant skillnad. Även vibrationerna från innerrälen minskar, med två tiopotenser, det vill säga från 500 mm/s2 till ca 5 mm/s2, säger Matthias Asplund specialist på Trafikverket.

Med minskade vibrationer minskar även nedbrytning av spåret och skador på rälen, vilket är en positiv bieffekt.

– Rälssmörjning i kurvor är en beprövad metod för att minska slitaget på rälsen. Med den nya tekniken att smörja toppen av rälen kan man även minska utmattningsskador, vilket ger god effekt på livslängden på rälen, säger Matthias Asplund.

Det pågår flera arbeten för att se om det går att hitta andra lösningar för att minska tågens ljud, bland annat genom att analysera styrförmågan på tågen. Det finns indikationer på att ett spår med rätt rälprofil håller en läge ljudnivå och man misstänker att även slitna hjul kan försämra ljudbilden.

Källa: Trafikverket