Trafikverket flaggar för arbetsplatsstopp

Foto: Magnus Torle

För tredje året i rad anordnas i höst ett arbetsplatsstopp, en så kallad stand down, för att uppmärksamma säkerhet och arbetsmiljö. Aktiviteten kommer att ske på många av Trafikverkets arbetsplatser över hela landet.

"Stand down" är ett synkroniserat stopp av allt arbete under 15 minuter på alla deltagande projekt och kontor inom Trafikverket. Förra hösten deltog över 3000 personer, trafikverkare såväl som entreprenörer och konsulter över hela Sverige.

Arrangemanget är en del i den branschgemensamma handlingsplanen "Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen" med Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Sveriges Teknik- och Designföretag som huvudmän.

Syftet med stoppet är att uppmärksamma arbetsmiljöfrågan. Att skicka en stark signal om allvaret och påminna om att alltid sätta säkerheten främst. Det blir information och tid för eftertanke. Vissa arbetsplatser ordnar diskussioner.

Källa: Trafikverket