Sweco utvecklar Trafikverkets regelverk

Foto: Marcus Marcetic

Sweco har vunnit majoriteten av uppdragen när Trafikverket ser över sitt regelverk. Syftet med projektet är att modernisera och effektivisera Trafikverkets styrande och stödjande dokument för att öka effektivitet, innovation och utveckling i anläggningsbranschen.

När Trafikverkets beställarroll ändras, måste också regelverken göras tydligare och omformuleras. Detta går Trafikverkets projekt ”anpassat regelverk” ut på. Sweco har vunnit sex uppdrag som omfattar att utveckla och effektivisera Trafikverkets regelverk inom områdena signal, kraftförsörjning, bana, trafikledning, utformning och planläggning.

– Flera av uppdragen är omfattande och innehåller både väg och järnväg, där Sweco har en bra bredd. Det är första gången Trafikverket lägger ut ett regelverksarbete i den här storleksordningen och det är spännande att få vara en stor del av satsningen som kommer att öka möjligheten för innovation i branschen, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägskonsulter.

Bakgrunden till projektet är att det nuvarande tekniska regelverket ska anpassas för att bättre stödja Trafikverkets affärer med inriktning mot större andel totalentreprenader. Det innebär bland annat att krav och råd ska separeras för att göra regelverket tydligare och krav ska i högre grad formuleras som funktionskrav. Det nya regelverket ska öka möjligheten för innovation och nya lösningar i anläggningsbranschen.

Swecos uppdrag kommer att pågå fram till juni 2016 och ordervärdet är totalt cirka 80 miljoner kronor.