Nytt avtal kring infrastrukturen i Norrköping

Karta: Trafikverket

Trafikverket och Norrköpings kommun har undertecknat en ny avsiktsförklaring för infrastrukturen i kommunen. Avtalet ska bidra till att underlätta byggstart av Ostlänken, svara upp mot olika transportbehov och möjliggöra en bra stadsmiljö.

Arbetet med att planera infrastrukturen i Norrköping fick en skjuts när projekt Ostlänken blev en realitet. I planarbetet är Trafikverket och Norrköpings kommun nära parter och beroende av varandra. Förändrade förutsättningar och kostnader har gjort att ett tidigare avtal mellan Trafikverket och Norrköpings behövde kompletteras.

– Vi vill förbättra förutsättningarna för hållbara transporter till, från och igenom Norrköping, berättar Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.

– I och med dagens överenskommelse har vi kommit ett steg närmare en byggstart med gemensamma målbilder, tydliga roller och former för fortsättningen. Vi har en ömsesidig plan för vad vi ska fokusera på de närmaste åren och hur vi ska samverka. Trafikverket ansvarar för en del av det arbetet, och Norrköpings kommun för en del.

Avsiktsförklaringen innefattar följande områden:

  • Att i samverkan underlätta genomförandet av projekt Ostlänken. Det vill säga hålla tidplaner, uppnå en effektivare byggtid, optimera konstruktion och spårdragning, samt möjliggöra byggstart 2017.
  • Effektivisera hanteringen av gods på järnväg, genom bättre logistik.
  • Skapa bra anslutning till prioriterad hamn – anknyter till tidigare investering i inseglingsränna, med mera.
  • Utveckla Malmölandet – bland annat genom företagsetableringar.
  • Avlasta innerstaden från onödig vägtrafik genom nya vägdragningar.
  • Stimulera stadsutveckling - genom att till exempel frigöra ytor, möjliggöra byggande av nya bostäder och optimera effekterna av investeringen i nya höghastighetsbanor.
  • Skapa bättre möjligheter till anslutning mellan olika trafikslag och verka för att öka kollektiv-, gång- och cykeltrafiken. Källa: trafikverket