Sommarens spårarbeten i Stockholmsområdet är klara

Foto: Trafikverket

Under sommaren har Trafikverket gjort flera stora upprustningar och utbyggnationer av järnvägen i Stockholmsregionen. Detta har inneburit flera längre avstängningar. Arbetena är nu klara och tågen rullar igen. Eftersom tågtrafiken är som minst intensiv under sommarhalvåret planerar vi ofta in de längre avstängningarna under den perioden. I Stockholm har det varit tre stora samordnade avstängningar, och nu släpps trafiken på igen. Satsningarna görs för att möta dagens och framtidens krav på effektiva och säkra transporter på järnväg.

Sex kilometer nya spår, elva nya växlar, nya kontaktledningar, signaler och ett stort steg framåt av bygget av nya pendeltågsstationer i Barkarby och Kallhäll är resultatet av fem veckors avstängning av Mälarbanan. Nu rullar tågen på nya spår mellan Jakobsberg och Kallhäll.

Utbyggnaden till dubbelspår mellan Hemfosa och Tungelsta har fortskridit som planerat under avstängningen med schakt- och fyllningsarbete för det nya spåret. Trafikverket har bland annat också förberett för en ny gångtunnel vid Tungelsta station och pålat för en bro i Vadeberg. Samtidigt har men passat på att göra underhållsarbeten ner till Nynäshamn.

Den sista etappen av renoveringen av gamla Årstabron är nu klar. Östra och västra Årstabroarna är viktiga för all spårbunden trafik mellan Stockholm och södra Sverige.