Haparandabanan får 30 miljoner från EU

Foto: Trafikverket

Projekt Haparandabanan har tilldelats ytterligare medel från EU, från TEN-T Transeuropeiska Transportnätverken, omfattande 2 960 000 euro, motsvarande cirka 30 miljoner kronor. Haparandabanan, som är en del av den bottniska korridoren, bedöms vara viktig för gränsöverskridande godstransporter både inom och utanför Europa.

EU-medlen kommer delvis att bekosta ombyggnationen av de befintliga bangårdarna i Karlsborgsbruk och Kalix samt tre nya mötesplatser: Sågbäcken, Bredviken och Gåsträsken på sträckan Boden-Kalix. Medlen från EU bidrar även till att finansiera byggnationen av den nya järnvägssträckan mellan Kalix och Haparanda samt en uppgradering av Haparanda bangård.

– Det är glädjande att EU ser hur viktigt det är med fungerande godstransporter i norra Europa, säger Lars Bergdahl, projektchef för Haparandabanan på Trafikverket.