Höghastighetståg i svensk tradition

Bombardiers Reginatåg har varit ett av testfordonen i projekt Gröna Tåget. Foto: Bombardier
Olle Lundberg från Konstfack, talade på temat Interiör design som attraherar framtidens resenärer. Foto: Christer Wiik

Ett nytt svenskt höghastighetståg kan bli verklighet inom några år. Det visar resultaten av projekt Gröna Tåget som nyligen avslutats. Projektet har syftat till att stärka kompetensen kring utveckling och upphandling av nästa generations höghastighetståg för svenska och nordiska förhållanden. Tekniken i Gröna tåget har provkörts sammanlagt 50 000 mil under alla årstider sedan programmet påbörjades 2005. Gröna Tåget har engagerat stora delar av järnvägssektorn; industri, infrastrukturägare, akademi, tågoperatörer och forskningsinstitut. Resultaten blir nu tillgängliga för alla järnvägsföretag och tågtillverkare.  – Genom det här samarbetet mellan flera parter med olika slags kompetens har vi nått resultat mycket snabbare och med betydligt högre kvalitet och innovationshöjd än vid vanliga utvecklingsprojekt, säger Henrik Tengstrand, utvecklingschef på tågtillverkaren Bombardier som har medverkat i programmet.Seminarium Programmet Gröna tåget avslutades i går med ett seminarium i Stockholm där deltagarna redovisade hur nya tåg kan köra i 250 kilometer i timmen på befintliga men uppgraderade svenska järnvägar och i över 300 km/tim på nya höghastighetsbanor. Redan med en måttlig upprustning av dagens järnvägsnät skulle man då kunna nå restider på cirka 2,5 timme mellan Stockholm och Göteborg, 3,5 timme mellan Stockholm och Malmö och 5 timmar mellan Stockholm och Umeå. Tåget ger kraftigt kortade restider på både gamla och nya banor och det drar mindre energi. Samtidigt kan det ge lägre biljettpriser. För att det ska vara möjligt med bibehållen komfort måste tågen ha system med lutande vagnskorg.Ska kunna trafikera alla banor – Vi ser nu att riktigt snabba svenska tåg inte är någon avlägsen vision utan en fullt realistisk möjlighet inom en snar framtid, säger Tohmmy Bustad, programansvarig för Gröna tåget på Trafikverket och understryker samtidigt att tågen måste vara flexibla för svenska förhållanden. – Det är mycket värdefullt att tågen kan köra fort på olika typer av banor. Även om vi sätter igång och bygger nya raka höghastighetsspår imorgon för att lösa kapacitetsbristen kommer merparten av det svenska järnvägsnätet fortfarande att bestå av befintliga kurviga spår. Svenskt hastighetsrekordGröna tåget har satt hastighetsrekord på svenska järnvägar med 303 kilometer i timmen, men utvecklingsprogrammet handlar egentligen inte om en ny färdig tågtyp utan ska istället ses som ett smörgåsbord av olika förslag och tekniska innovationer anpassade efter nordiska förhållanden. Energisnålt Trots de höga hastigheterna kan de nya tågen bli både tystare och energisnålare än dagens tåg.– Genom att tågen är aerodynamiskt formade motorvagnståg med fler och effektivare motorer som matar tillbaka ström vid inbromsning, så kan vi sänka energiförbrukningen med 30-35 procent, säger professor Evert Andersson vid Kungliga Tekniska Högskolan.