47 företag vill köra på de svenska järnvägarna

MTR Express-tåg uppställt på Stockholm Central. Foto: Christer Wiik

Sammanlagt 47 företag vill köra på de svenska järnvägarna 2016. Det ser ut att bli fortsatt konkurrens av de tågbolag som i dag trafikerar sträckan Göteborg – Stockholm. MTR Nordic, SJ AB och Scandinaviska Jernbanor AB har ansökt om trafik även för 2016. Det skriver Trafikverket.

När ansökningstiden för att få tider i tågplanen 2016 gick ut natten mot tisdag motsvarar ansökningarna fjolårets ansökningar. Skillnaden är att Postnord söker egna tåglägen.

Av de totalt 48 ansökningarna söker 22 tågbolag för att köra persontåg och 16 stycken för att köra godståg. Resterande ansökningar avser kapacitet för uppställning, parkering, samt Trafikverkets eget behov av banarbeten.

Nu när ansökningsperioden stängts startar konstruktionsarbetet för att skapa en tålig tågtidtabell för 2016. Efter att samrådsmöten har genomförts läggs de sista pusselbitarna. Under sommaren skickas ett utkast till alla sökande som får möjlighet att lämna synpunkter och justeringar kan göras fram till i slutet av september då tågplanen fastställs.

– Vår ambition är alltid att i möjligaste mån tillgodose tågbolagens ansökningar men kan samtidigt inte tillåta för mycket trafik och arbeten i spåren. Vi måste se till att systemet tål den mängd trafik vi släpper in, säger Jonas Westlund, chef Kapacitetsplanering, Planering.

Källa: Trafikverket 

FaktaAtt konstruera en tågplan med tider för alla tåg och banarbeten är ett komplext arbete. Det är 1 500 000 tåg och över 2 000 banarbeten som ska samlas i en tågplan. Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplanen är ettårig och innehåller såväl tidtabell för persontåg och godståg som tidplan för arbeten i spår.