Trafikverket om påskhelgens genomförda underhållsarbeten

Underhållsarbete i höjd med Årstaberg i södra Stockholm. Foto: Trafikverket

25 000 signaltrådar, tre kilometer räls, nya växlar, tillfälliga broar och stationer. Det är bara en liten del av alla de järnvägsarbeten som gjordes under påskhelgen när trafiken var totalavstängd. Det skriver Trafikverket på sin webbplats. 

 För Trafikverkets entreprenörer är påsken den mest arbetsintensiva helgen på hela året. Hundratals personer har arbetat under helgen för att få allt klart.

– Trots att många reser med tåg under påskhelgen är det en av de storhelger som en avstängning påverkar allra minst. Då planerar vi in sådana banarbeten som måste göras när spåren av stängda för trafik. Det är stökigt en kort period, men blir sedan bättre för alla som använder järnvägen, för både person- och godstrafik, säger Susanne Blom, sektionschef på Trafikverket.

Många arbeten i spår innebär att trafiken måste stängas av helt, både av byggtekniska skäl och av säkerhetsskäl.

– Säkerheten för resenärer och de som jobbar i spåren är alltid viktigast och vi vill göra så många arbeten som möjligt under trafikfria tider. Påsken är en period när många arbetspendlare är lediga och företag minskar sin produktion, säger Susanne Blom.

Norr om Stockholm byggs Mälarbanan ut från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Under påsken och veckan efter påsk läggs tre kilometer ny räls och sex nya växlar i Barkarbyområdet. Många arbeten görs också i Jakobsberg och Kallhäll.

– Vi jobbar mest intensivt i Barkarby. Förutom räls och växlar förbereder vi för bygget av en ny pendeltågsstation genom att flytta spår, bredda en perrong och göra klart ett nytt, tillfälligt stationshus. Under ett halvår kommer tågen norrut att stanna vid den tillfälliga stationen, medan tågen söderut använder den befintliga, säger projektchef Eva Nordberg.

Även i Kallhäll pågår arbeten med grunden för ett nytt stationshus och i Jakobsberg får tågen en tillfällig bro för att göra plats för bygget av en helt ny stationsentré söder om stationen.  

I Hagalund norr om Stockholm gjordes under påsken ett stort omkopplingsarbete för att öka säkerheten och kapaciteten och därmed minska trafikstörningarna. Projektledaren Arne Nilsson hade ett 50-tal personer som arbetade intensivt från skärtorsdag till och med annandag påsk. Vissa arbeten kommer också att göras veckan efter påsk och kommande helger när det är möjligt med hänsyn till tågtrafiken.

– Vi har kopplat om 25 000 signaltrådar och en del grövre kablar på rätt plats i olika signalställverk. Vi kontrollerar också att de fungerar. Det är ett komplicerat och riskfyllt arbete som bara kan göras när trafiken är avstängd, säger Arne Nilsson och fortsätter:

– Hagalund är landets största depå för fjärrtåg och det vi gör här påverkar spårtrafiken inte bara i Stockholmsområdet utan i hela landet. Nu kommer vi att införa säkerhetssystemet ATC (automatic train control) mellan Hagalund och Stockholms central och kan tillåta högre hastigheter och få större flexibilitet i spåren.

Ett annat viktigt arbete som drog igång i påsk, var den tredje och sista renoveringsetappen av Gamla Årstabron. Bron är en viktig länk för all spårtrafik mellan Stockholm och södra Sverige. Den invigdes 1929 och har renoverats i omgångar för att hålla ytterligare minst 60 år. Eftersom bron är ett statligt byggnadsminne och utseendet inte får förändras görs renoveringen i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet.

– Vi stänger av bron i 15 veckor. Under tiden går all tågtrafik på den nya västra Årstabron. När renoveringen är klar och Citybanan tas i bruk 2017 kommer vi att ha fyra spår söderifrån in mot Stockholms central, säger projektledaren Lars Dahlman.

Även i övriga landet har många banarbeten gjorts under påsken. Kontaktlednings- och sliperbyten, renovering av växlar, plattforms- och stationsarbeten. Alla arbeten planeras noga och långt i förväg i samarbete med tågbolag och entreprenörer för att hitta de bästa lösningarna och störa gods- och persontrafiken så lite som möjligt.

– Det är ett gigantiskt planeringspussel för att få banarbeten och trafik att passa ihop. Många trafikplanerare både hos oss och tågbolagen har samverkat och lagt pussel för att resenärer och gods ska komma fram, säger Susanne Blom och påpekar att de arbeten som görs i storstadsområdena får en positiv påverkan på trafiken i hela landet. Därför är påskhelgens och vissa sommarveckors avstängning viktiga för att trafiken sedan ska fungera smidigt.

Källa: Trafikverket