Publik mobiltrafik påverkar GSM-R

Tågtrafikledning i Sverige. Foto: Stefan Nilsson/SJ

Trafikverket har nyligen beslutat att endast tåg med skyddsåtgärder för järnvägens mobiltelefoni, GSM-R, får trafikera våra spår från den 1 juli 2015. Annars riskerar den publika mobiltrafiken att störa kommunikation mellan bland annat förare och tågledning. Det skriver Trafikverket.

Bakgrunden till beslutet är att mobiloperatörerna har rätt att öka effekten i mobilnäten från den 1 juli 2015 enligt ett beslut av Post- och Telestyrelsen. Detta påverkar GSM-R, mobiltelefonin för järnvägstrafiken, eftersom det systemet och de publika mobilnätens frekvens ligger så nära varandra. GSM-R är det system som möjliggör en säker kommunikation mellan förare och tågledning.

Trafikverkets och Branschföreningen Tågoperatörernas gemensamma riskanalys visar dock att om detta sker, stör effektökningen ut kommunikationen mellan tåg och tågledningscentral samt tågstyrningssystemet ERTMS. Risk finns att föraren exempelvis inte kan rapportera om fara i form av människor i spårområdet eller larma tågledningen i samband med en olycka.

Lösningen är att dels öka täckningen för GSM-R genom att bygga ut och bygga om basstationerna längs spåret, dels montera skydd i form av filter eller förbättrade radiomoduler i tågen. Att installera skydd på tågen styrs av EU-lagstiftning och blir inte tillåtet förrän den 1 juli i år, men Transportstyrelsen accepterar installationer redan nu om de görs in- och urkopplingsbara.

Med skydd på tågen riskeras inte kommunikationen mellan förare och tågledning.

– Av säkerhetsskäl tillåts endast tåg utrustade med skydd att trafikera Trafikverkets järnvägssystem från den 1 juli i år om vi inte gjort annan överenskommelse med mobiloperatörerna, säger Mathias Persson, IT-direktör, Trafikverket.