Trafikverket utreder dubbelspår på Malmbanan

Foto: David Gubler

Trafikverket tar fram en plan för dubbelspår för en första etapp på Malmbanan. Bygget på sträckan, Peuravaara-Bergfors, kan inledas år 2019, under förutsättningen att Trafikverkets planer är fastställda till dess sant att det finns en färdig finansiering. Trafikverket ska ta fram en plan för omfattning och placering av dubbelspåret, förslag på anläggningskostnad för projektet samt redovisa för samhällsekonomiska effekter av utbyggnaden.

- Vår åtgärdsvalsstudie av Malmbanan visade att även om enklare åtgärder genomförs kommer behovet av kapacitet inte att kunna tillgodoses över tid utifrån antagna trafikprognoser. Omfattande investeringar är nödvändiga och dubbelspårsutbyggnad mellan Kiruna och Narvik är den åtgärd som uppfyller våra mål på bästa sätt., säger Arnold Vonkavaara, regional direktör, Trafikverket Region Nord, i ett pressmeddelande.