Ny tillförordnad generaldirektör för Trafikverket

Torbjörn Suneson påbörjar sin tjänst som tillförordnad generaldirektör den 1 mars 2015. Foto: Trafikverket

På regeringssammanträdet den 26 februari beslutade regeringen att tillsätta Torbjörn Suneson som tillförordnad generaldirektör för Trafikverket. Torbjörn Suneson ersätter Gunnar Malm som går i pension den 28 februari. Det skriver Trafikverket.

 – Jag är nöjd med att vi nu har en tillförordnad generaldirektör för Trafikverket på plats, då Gunnar Malm lämnar posten den 28 februari. Det gör att vi i lugn och ro kan arbeta för att så snart som möjligt utse en ordinarie. Posten som generaldirektör för Trafikverket är central för regeringen och för transportsektorn. Det är viktigt att den person som regeringen slutligen utser har alla de kvalifikationer som krävs för uppgiften. Rekryteringsprocessen är inne i ett avgörande skede, men det är en process som måste få ta tid. Tills vi är ända framme känns det bra att Torbjörn Suneson leder verksamheten. Han har lång erfarenhet inom transportområdet och har haft flera ledande positioner på Trafikverket och tidigare Vägverket. Torbjörn har också en mycket god förankring inom myndigheten och är en välkänd och respekterad person i branschen, säger Anna Johansson, infrastrukturminister.

Torbjörn Suneson är idag senior rådgivare i Trafikverket. Han var chef för den centrala funktionen Strategisk utveckling under åren 2010-2012 och chef för verksamhetsområde Samhälle (nu Planering) år 2012-2014. Han har en bakgrund som professor i landskapsarkitektur vid SLU i Uppsala.

Källa: Trafikverket