Punktligheten har vänt uppåt

Foto: Trafikverket

Efter en sommar med relativt låg punktlighet har punktligheten vänt uppåt, och trenden har fortsatt även i oktober månad. Det meddelar Trafikverket.

Punktligheten i oktober jämfört med september förbättrades med 1,1 procentenhet för persontågen och 0,7 procentenheter för godstågen. Jämfört med oktober 2013 förbättrades punktligheten med 3,8 procentenheter för persontågen men försämrades med 1,4 procentenheter för godstågen.

De främsta förklaringarna till den förbättrade punktligheten är att Trafikverket haft betydligt färre infrastrukturfel, färre banarbeten och färre hastighetsnedsättningar i höst jämfört med under sommaren.

Det som under månaden påverkat punktligheten mest har bland annat varit en del större arbeten i infrastrukturen. Här kan nämnas:

  • Kontaktledningsarbeten mellan Laxå och Skövde på Västra stambanan och spårbyten mellan Långsele och Mellansel på Norra stambanan.
  • Ett växelfel med enkelspårsdrift som följd vid Barkarby på Mälarbanan och ett annat vid Hyllstofta mellan Hässleholm och Åstorp på Skånebanan påverkade många tågs punktlighet negativt .
  • En kopparstöld vid Ekolsund mellan Bålsta och Enköping på Mälarbanan orsakade omfattande signalfel på sträckan och påverkade tågtrafiken negativt mellan 1-3 oktober.