Färre tågförseningar med bättre spårväxlar

Foto: Kasper Dudzik

Trafikverket satsar 10 miljoner på ett utvecklingsprojekt vid Luleå tekniska universitet som ska leda till färre tågförseningar och samtidigt sänka kostnaderna för underhåll av spårväxlar.Växlarna är en viktig flaskhals när det gäller att öka punktligheten i tågtrafiken. Ett forskningsteam från Luleå samarbetar med ledande europeiska tillverkare för att ta fram nya, mer funktionella växlar.– Trafikverkets satsning bygger på tio år av samarbete med LTU och på den forskningskompetens inom drift- och underhållsområdet, som möjliggör mer trafik med bättre underhåll och ekonomiska aspekter på underhåll med fokus på produktutveckling- och konstruktion, säger P-O Larsson-Kråik, forsknings- och innovationssamordnare på Trafikverket.Vossloh Nordic Switch System, som tillverkar spårväxlar, står för framtagningen av prototyper av nya växlar utifrån de koncept som forskarna vid Luleå tekniska universitet utvecklar.– Problem med växlingen och brott i kontaktledningar ligger ofta bakom de tågförseningar vi upplevt under de senaste åren, säger professor Jan Lundberg, Luleå tekniska universitet, som leder utvecklingsprojektet. Vi ska ta fram funktionella spårväxlar som ska klara förändringar i markförhållanden, snö och kyla och andra faktorer som leder till haveri i växlarna och som dessutom är billiga att tillverka och lättare att underhålla.– Det kan till exempel handla om att bygga växlar av standardiserade moduler som är lätta att ersätta och underhålla. För att kunna optimera växelns funktion utan att priset stiger dramatiskt krävs en anpassning av materialval och växlarnas konstruktion till den beräknade underhållskostnaden under hela den tid växeln ska vara i bruk, säger Jan Lundberg.Projektet ”Funktionell utformning av spårväxlar” drivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med Chalmers.