Nya affärer i väst ämne på leverantörsdag

Göteborg Central. Foto: Christer Wiik

Hamnbanan i Göteborg, Västlänken och planeringen av ny höghastighetsjärnväg är några av Trafikverkets kommande stora upphandlingar i Västsverige. Nu bjuder Trafikverket in företrädare för anläggningsbranschen för att berätta mer om möjliga affärer i regionen.

Den nationella planen för det svenska transportsystemet 2014-2025 rymmer underhålls- och byggprojekt för totalt 522 miljarder kronor. Trafikverket ansvarar för att få så mycket nytta som möjligt för pengarna, och avgörande för det är att få många aktörer på marknaden att vilja lägga anbud.

Andelen totalentreprenader i upphandlingarna ökar. Det är en följd av Trafikverkets nya roll som renodlad beställare. I totalentreprenad beställs jobb med tydliga funktionskrav i stället för detaljkrav och färdiga lösningar.

–  Vi är en stor beställare, framför allt av många mindre projekt och här försöker vi samarbeta för att underlätta för mindre och medelstora företag att lägga anbud. 20 procent av våra upphandlingar vinns av små eller medelstora företag, säger Catarina Sundberg, inköpschef i Trafikverket.

Media är välkomna till Trafikverkets leverantörsdag i Göteborg.

Anmäl gärna deltagande för att lättare kunna ordna tid för enskilda intervjuer med våra talespersoner.

När: Måndag 20 oktober, klockan 09.00-12.15

Var: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59