NCC sköter väg och järnväg i Sollefteå

Foto: NCC

NCC Roads Nord kommer att sköta både väg- och järnvägsunderhåll i Sollefteåområdet från och med nästa höst. Entreprenaden är ett pilotprojekt inom Trafikverket. Avtalet gäller fram till hösten 2016, men kan förlängas i två år. Totalt ordervärde är 120 miljoner kronor.

– Att vinna just denna entreprenad, som är den första i sitt slag någonsin, är ett viktigt steg i vårt arbete med att bredda och utveckla NCC:s verksamhet, säger Stefan Bäcklund, affärschef på NCC Roads Nord. Hösten 2011 begärde Trafikverket in anbud om gemensam entreprenad för väg och järnväg i driftområde Sollefteå från ett antal entreprenörer. Efter utvärdering bedömdes NCC Roads Nords anbud på 78,5 miljoner kronor vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. Tidigare var det Vägverket och Banverket som, var för sig, ytterst ansvarade för upphandling av väg- respektive järnvägsunderhåll. Men i och med sammanslagningen till en myndighet i Trafikverket väcktes tanken om en gemensam upphandling för de båda trafikslagen. NCC Roads Nord har för avsikt att använda den nuvarande järnvägsentreprenören Infranord, tidigare Banverket Produktion, som underentreprenör. Men det kommer inte att bli någon traditionell arbetsuppdelning i väg och järnväg. – Tanken är att Infranord kommer att ha ett nära samarbete med oss oavsett trafikslag. Resurserna på arbetsplatsen nyttjas gemensamt så långt det är möjligt. Ambitionen är att de ska lära oss om järnvägen, medan vi lär dem när det gäller drift och underhåll av vägar. Genom det här unika samarbetet är vi övertygade om att Trafikverket får mer drift och underhåll för pengarna, säger Stefan Bäcklund.