Spårarbeten vid Karlberg

Karlberg station. Foto: Wikipedia

Trafikverket utför omfattande banarbeten i Karlberg (strax norr om Stockholm C) från fredag 19 september klockan 22.00 till måndag 22 september klockan 05.00. Detta kommer att påverka samtlig tågtrafik till/från Stockholm C med spårändringar och förseningar som följd, meddelar Trafikverket.