Fortsatt rustning av Roslagsbanan

Roslagsbanan, Åkersberga. Foto: Christer Wiik

Upprustningen på Roslagsbanan fortsätter under hösten och vintern. På Kårstalinjen ersätts trafiken med bussar till och med december. Arbetet på Österskärslinjen har blivit förlängt och trafiken ersätts med bussar till och med 8 september.

Kårstalinjen mellan Roslags Näsby och Kårsta är avstängd i båda riktningarna och bussar ersätter tågtrafiken. Avstängningen beror på arbeten med utbyggnaden av dubbelspår, som kommer göra trafiken punktligare och mindre känslig för störningar. Avstängningen pågår till och med 13 december 2014. Den planerade trafikstarten på Österskärslinjen är uppskjuten från 18 augusti till 8 september. Det beror bland annat på svårare markförhållanden än som kunnat förutses.Källa: SL