Stockholm-Sundsvall på två timmar

Tåg på väg mot Sundsvall från Gävle Centralstation. Foto: Christer Wiik

 

Stiockholm-Sundsvall på två timmarMed en fullt utbyggd OstkustbanaEn fullt utbyggd Ostkustbanan kan kapa restiderna mellan Stockholm och Sundsvall rejält. Det visar en utredning som Trafikverket presenterar senare i höst, skriver Örnsköldsviks Allehanda. – Med snabbtåg som åker i 250 kilometer i timmen blir restiden två timmar, säger Kenth Nilsson, projektledare på Trafikverket till Allehanda. Enligt Allehanda så genomför Trafikverket, tillsammans med de två länen och de fem berörda kommunerna mellan Gävle och Sundsvall, en samordnad planering kring förutsättningarna att bygga dubbelspår på sträckan. En utredning som beräknas vara klar i höst, enligt Örnsköldsviks Allehanda. Fakta Ostkustbanan: Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall är enkelspårig med tät trafik och stora kapacitetsbrister. Järnvägen har stor betydelse för gods- och persontrafik längs Norrlandskusten. När Botniabanan och Ådalsbanan tas i bruk 2011 kommer trafiken att öka väsentligt.Sedan år 2000 har tågtrafiken ökat med 80 % på sträckan Gävle-Sundsvall. Såväl person- som godstrafiken fortsätter att öka och efterfrågan visar att 90-100 tåg förväntas trafikera sträckan varje dygn år 2020 jämfört med dagens 50-60 tåg.Trafikverkets idéstudie som genomfördes 2008 visar att det på sikt krävs dubbelspår på hela sträckan för att behoven ska kunna tillgodoses. För att nå detta slutmål föreslår Trafikverket en etappvis dubbelspårsutbyggnad i kombination med nya mötesstationer.Källa: Trafikverket 

En fullt utbyggd Ostkustbana kan kapa restiderna mellan Stockholm och Sundsvall rejält. Det visar en utredning som Trafikverket presenterar senare i höst, skriver Örnsköldsviks Allehanda. – Med snabbtåg som åker i 250 kilometer i timmen blir restiden två timmar, säger Kenth Nilsson, projektledare på Trafikverket till Allehanda. Enligt Allehanda så genomför Trafikverket, tillsammans med de två länen och de fem berörda kommunerna mellan Gävle och Sundsvall, en samordnad planering kring förutsättningarna att bygga dubbelspår på sträckan. En utredning som beräknas vara klar i höst, enligt Örnsköldsviks Allehanda. Fakta Ostkustbanan: Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall är enkelspårig med tät trafik och stora kapacitetsbrister. Järnvägen har stor betydelse för gods- och persontrafik längs Norrlandskusten. När Botniabanan och Ådalsbanan tas i bruk 2011 kommer trafiken att öka väsentligt.Sedan år 2000 har tågtrafiken ökat med 80 % på sträckan Gävle-Sundsvall. Såväl person- som godstrafiken fortsätter att öka och efterfrågan visar att 90-100 tåg förväntas trafikera sträckan varje dygn år 2020 jämfört med dagens 50-60 tåg.Trafikverkets idéstudie som genomfördes 2008 visar att det på sikt krävs dubbelspår på hela sträckan för att behoven ska kunna tillgodoses. För att nå detta slutmål föreslår Trafikverket en etappvis dubbelspårsutbyggnad i kombination med nya mötesstationer.Källa: Trafikverket