Sveriges Byggindustrier välkomnar järnvägssatsning

Foto: Henrik Sendelbach

Sveriges Byggindustrier är mycket nöjda med att regeringen har beslutat låta Trafikverket tidigarelägga ombyggnationerna av nio järnvägsstationer i Skåne och byggandet av fler mötesspår på Kust till kustbanan. Enligt Näringsdepartementet kommer projekten att innebära en fördubbling av turtätheten, vilket är av stor betydelse för dagpendlingen i regionen. – Byggbranschen står inför en konjunkturavmattning i regionen och är därför redo att genomföra de planerade ombyggnationerna, säger Kjell Karlsson, chef för BI Växjö.