Järnvägsbyggen i södra Sverige tidigareläggs

Intercity-tåg på Kust till kustbanan. Foto: Skistar

Regeringen har beslutat att låta Trafikverket tidigarelägga ombyggnationerna av nio järnvägsstationer i Skåne och byggandet av fler mötesspår på Kust till kustbanan.

Tidigareläggningen utförs genom förskottering, där Trafikverket får finansiera byggandet med räntefria lån om totalt 558 miljoner kronor. Projekten kommer att innebära en fördubbling av turtätheten, vilket är av stor betydelse för dagpendlingen i regionen.

– Planeringen av åtgärderna är ett led i att skapa ett hållbart trafiksystem och att göra kollektivtrafiken i nordöstra Skåne och södra Småland mer tillgänglig och attraktiv. Ett långsiktigt hållbart kollektivtrafiksystem innebär ett steg mot en gemensam bostads- och arbetsmarknad i Skåne, södra Småland och västra Blekinge, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, i en kommentar.