Trafikverket kan ha missat miljarder till underhåll

Foto: Christer Wiik

Nästan 20 miljarder kronor saknas för järnvägsunderhållet. Trafikverkets experter upptäckte under 2013 att endast halva kontaktledningsnätet finns med i Trafikverkets uträkningar.  Då hade de redan hunnit användas i underlaget för den nationella transportplanen. Trots att felet upptäcktes innan planen presenterades så begärde Trafikverket aldrig mer pengar, rapporterar SVT.

Ytterligare felberäkningar rör spår och spårväxlars livslängd. Enligt en utredare vid Trafikverket måste en spårväxel nu ha en medellivslängd på 550 år för att klara sig med de pengar som finns.

I den nationella transportplanen ska 86 miljarder kronor gå till järnvägen. Då fattas 19,5 miljarder kronor.

Uppgifterna om att det saknas 20 miljarder kronor till underhållet av järnvägen är en för enkel beskrivning, anser Trafikverket.

Trafikverket menar att det är sant att det finns fel i underlagen till kapacitetsutredningen på cirka sex miljarder kronor. Resten beror på ökad tågtrafik och uppdaterade bedömningar kring järnvägens behov.

Trafikverket pekar på att verket ständigt arbetar med att analysera och utveckla det svenska järnvägssystemet. Det innebär att det produceras en stor mängd tekniska rapporter som går till Trafikverkets ledning på olika nivåer för prioriteringar.

De underlag som låg till grund för Nationell plan producerades enligt Trafikverket före hösten 2012. Materialet sammanställdes och därefter följde processen som pågick fram till hösten 2013 innan regeringen tog beslut under våren 2014. Trafikverket menar att det innebär att tekniska rapporter och analyser som tagits fram efter hösten 2012 alltså inte ingår i underlaget.

– Det är beklagligt att vi har en felräkning på cirka sex miljarder kronor gällande kontaktledningar, det ser vi allvarligt på. Det är naturligtvis så att alla nya rapporter kommer att bedömas och prioriteras i kommande planer, säger Christer Hårrskog, kommunikationsdirektör i Trafikverket.

Planprocessen har ändrats så att planen nu uppdateras årligen. Det betyder att Trafikverket nu ska kunna vara snabbare med att justera planerna så att den senaste kunskapen och bedömningarna kommer med i bedömningarna.