Nu svänger Uppsalapendeln

Pendeltåg vid Uppsala C, på väg mot Stockholm. Foto: Christer Wiik

Fler och fler stockholmare väljer att pendla till Uppsala visar ny rapport från Mälardalsrådet. Det är över 4500 stockholmare som rullar in till Uppsala Centralstation dagligen.

Nu har Uppsalapendeln svängt: stockholmarna åker till Uppsala för att arbeta. En ny rapport framtagen av Mälardalsrådet visar att Stockholmare i allt större utsträckning pendlar till Uppsala. Det finns ett starkt arbetsmarknadssamspel mellan Stockholm och Uppsala. Behoven är sammanlänkade, länen är beroende av varandra och de sitter nästan ihop.

 En av de största procentuella ökningarna i arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen har skett från norra delarna av Stockholms län till Uppsala med hela 23 % varav majoriteten pendlare är kvinnor.

Totalt ökade pendlingen från olika delar av Stockholm med nästan 20 % mellan 2008 till 2012.  Det vill säga cirka 4500 stockholmare som dagligen pendlar till Uppsala enligt rapporten ”Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen 2012” som tagits fram med hjälp av ny statistik från SCB.

– Mälardalsrådet har i många år arbetat för att förbättra tillgängligheten från Stockholm till Uppsala. Det är nödvändigt att underlätta pendlingen till kärnstäder för att kunna stärka Stockholm-Mälarregionens konkurrenskraft, säger Anders Lönn generalsekreterare Mälardalsrådet.

– Det är dags att inse att pendlingstrenden svängt, idag reser vi tvärs över hela Mälardalen. Nu sätter sig stockholmarna på tåget och pendlar hit. Men för att kunna bibehålla vår regionala attraktivitet måste vi också fortsätta investera i kollektivtrafiken, det är avgörande; säger Anders Lönn, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Över hela Stockholm-Mälarregionen kan vi se att kvinnor i en betydande utsträckning börjat pendla mer och längre sträckor. Män fortsätter dock överlag pendla i större utsträckning och längre än kvinnor visar rapporten ”Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen” som tagits fram på beställning av Mälardalsrådet.

Den mest markanta ökningen i Stockholm-Mälarregionen har skett in till Uppsala från Stockholm, men även pendlingen in till Stockholm från kärnstäder som Västerås och Eskilstuna har ökat kraftigt.