Sju regioner ställer krav på framtidens infrastruktur

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet samt Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet. Foto: Mälardalsrådet.

8 av 10 tågresor startar eller slutar i Stockholm och varje dag reser 750 000 vardagspendlare över kommungränserna i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet. När regeringen nu ska avgöra vilka spår, vägar och farleder som ska byggas kommande år har de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete ett gemensamt och tydligt krav på regeringen om att sätta nyttan i fokus. Kraven presenterades på en pressträff den 23 februari med Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet samt Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet.

Trafikverket har lämnat sitt förslag till vilka infrastruktursatsningar som ska göras fram till 2033 och nu är det upp till regeringen att avgöra vilka spår, vägar och farleder som ska byggas. Resurserna är begränsade och det kommer behövas hårda prioriteringar. Genom Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits har länen i Stockholm-Mälarregionen enats om tydliga krav på regeringen om vad som behöver prioriteras. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

– Nu har vi samlat oss över regiongränser, över kommungränser och över partigränser för att markera kring sju storregionala prioriteringar och ytterligare fyrtio satsningar som krävs i Stockholm-Mälarregionen. Dessa skulle skapa ringar på vattnet och nyttor för hela landets transporter. Totalt handlar det om 119 miljarder kronor som Sverige riskerar att gå miste om utan våra prioriterade satsningar, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

– Våra regioner vill fortsätta att utveckla transporterna, bostadsbyggandet och klimatarbetet så att människor kan bo, leva och verka i Mälardalen. Nu vill vi att staten svarar upp i planeringen av framtidens transporter. Vi vill att utlovade satsningar genomförs och har våra sju storregionala prioriteringar som ger nytta för hela landet. I Trafikverkets förslag har delar kommit med, men vi riskerar förseningar av bland annat Fyrspåret Uppsala-Stockholm som skjuts på framtiden, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet.

De sju regionernas krav på regeringen presenterades av Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet samt Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet. På mötet deltog även Kristina Nyquist, vd Siemens Mobility och Henrik Gustafsson, Manager Global Public Affairs Scania för att berätta om näringslivets behov av ökade infrastruktursatsningar i Stockholm-Mälarregionen.