Järnvägsbranschen lider brist på kompetens

Bryt bristen på samhällsbyggare genom järnvägscollege menar Mälardalsrådet. Bild: Mälardalsrådet

Kompetensförsörjningen inom järnvägsbranschen måste bli bättre och knytas till arbetsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen, där många reser till jobb och studier. De nio regionerna i Mälardalsrådets storregionala samarbete En Bättre Matchning har länge arbetat för att frågorna ska få högre prioritet. Nu lämnar Mälardalsrådet in ett tydligt yttrande när Trafikverket utreder bildandet av ”järnvägscollege” i landet.

– Bristen på samhällsbyggare är påtaglig i Stockholm-Mälarregionen och försenar och fördyrar såväl upprätthållandet av den befintliga infrastrukturen som genomförandet av nya angelägna järnvägsprojekt. Åtta av tio tågresor i Sverige börjar eller slutar i Stockholm, men regionen saknar utbildningsplatser för bland annat ban-, el-, signal- och järnvägstekniker. Bristen på kompetens riskerar att slå mot järnvägsnätet i hela landet, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

På uppdrag av regeringen utreder Trafikverket bildandet av en branschskola ”järnvägscollege”, för att hantera kompetensförsörjningen inom järnvägens infrastruktur. Bristen på samhällsbyggare har tidigare uppmärksammats av En Bättre Matchning (EBM), det storregionala samarbetet i Stockholm-Mälarregionen inom strategisk kompetensförsörjning mellan regionalt utvecklingsansvariga de nio länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Mälardalsrådet har nu lämnat ett yttrande utifrån de gemensamma ståndpunkterna.