Utbyggnad av Mälarbanan och Ostkustbanan ej med i nationell plan för transportsystemet

Utbyggnaden av Mälarbanan och Ostkustbanan är ofinansierade. Foto: Andrijko Z.

Mälardalsrådet har identifierat åtta projekt som är av särskild vikt för området och som saknas i Trafikverkets förslag på en ny nationell plan för transportsystemet, bland annat en utbyggnad av Mälarbanan, Ostkustbanan.

– Vi måste hantera den underhållsskuld som finns och se till att de anläggningar vi har levererar. Mycket av fokus måste initialt ligga där, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Stockholm till DN.

Nya investeringar är begränsat eftersom stora delar av budgeten redan är intecknad av redan planerade projekt, menar Trafikverket. Mälardalsrådet pekar på att projektstyrningen måste bli bättre och att tidplaner ska hållas.

– Kostnadsökningarna är ett generellt bekymmer. Ju längre allt blir skjutet på framtiden desto dyrare blir det, säger säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Sörmland till tidningen.