Tre miljarder saknas för fyrspåret

Avtalet mellan staten, Region Uppsala samt Uppsala och Knivsta kommun realiseras. Foto: Mälardalsrådet

Regeringen har beslutat att satsa på utbyggnaden av fyra spår Uppsala-länsgränsen Uppsala/Stockholm i den nationella transportplanen. Nästan 10 miljarder kr satsas på utbyggnaden av ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm. Det avtal som har ingåtts mellan staten, Region Uppsala och Uppsala och Knivsta kommun realiseras därmed. Dock saknas tre miljarder kronor för färdigställande.

– Detta är en delseger för oss som kämpat för att fyrspåret ska bli verklighet. Samtidigt krävs förtydligade besked om hur de närmare tre miljarder som saknas ska finansieras och hur flera viktiga kringsatsningar ska komma till. Däribland trimning och plattformsförlängningar likväl som ombyggnad av Märsta station, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande i Mälardalsrådet.

Sveriges största pendlarflöde över länsgräns går i stråket mellan Uppsala, Knivsta, Arlanda, Kista och Stockholm. Varje dag reser tiotusentals pendlare i båda riktningarna. När arbetsmarknaderna växer samman tar regioner och kommuner ansvar för ett hållbart och smidigt resande och investerar 16 miljarder kronor i nya tåg för den storregionala kollektivtrafiken. Kommunerna planerar för ett omfattande bostadsbyggande för att möta den befintliga bostadsbristen och efterfrågan när Stockholm-Mälarregionen växer.

Även akademin och näringslivet i regionen välkomnar beslutet.

– Med bättre möjligheter till pendling blir Uppsala universitet ännu mer integrerat i den dynamiska storstadsregionen, till stor nytta för våra studenter och lärare, säger Johan Tysk, vicerektor, Uppsala universitet.

– Det är glädjande att regeringen satsar på hållbar mobilitet för att knyta ihop regionen. Uppsala och Stockholm har en arbetsmarknad som hänger ihop. Fyrspåret kommer att ge en bättre vardag för många och tillgång till fler talanger för näringslivet. Det kommer att stärka förutsättningarna för regional tillväxt och konkurrenskraft. Det är också viktigt för att knyta ihop regionen med en växande marknad i norr, säger Alexandra Hagen, vd White arkitekter.

Att fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm blir klart på utsatt tid är av absolut största vikt för att arbetsmarknaden i Stockholm-Uppsala ska fungera och för att den positiva utvecklingen i landets norra delar ska kunna kopplas ihop med huvudstaden och Arlanda.