Snabba åtgärder ska ge Skåne en robustare järnväg

Foto: Skånetrafiken

Skåningarna väljer allt oftare tåget. Samtidigt är järnvägen hårt belastad och sliten. Trafikverket förbereder i nära samverkan med Skånetrafiken en rad underhålls- och upprustningsarbeten.

Regeringen har nyligen beslutat om viktiga investeringsåtgärder för att förbättra kapacitet och punktlighet i Skåne. Dessa presenteras också.

Bland annat kontaktledningsfelen har de senaste åren varit återkommande och resenärer har blivit strandsatta i strömlösa tåg. I påsk startar ett stort upprustningsarbete av kontaktledningsanläggningen mellan Lund och Arlöv, med syfte att få bättre framkomlighet på den högtrafikerade sträckan.

Kontaktledningsupprustningen mellan Lund och Arlöv är den första i en lång rad satsningar de kommande åren. Alla syftar till att ge resenärerna den tågtrafik de efterfrågar. Punktlig, pålitlig och robust. Planeringen sker så att arbetena påverkar så få resenärer som möjligt.