Enklare för externa att få Trafikverkets information om trafiken

Foto: Christer Wiik

En ny typ av tjänst erbjuds nu från Trafikverket. Det är ett öppet API som riktar sig till alla som vill nyttja och presentera trafikinformation. API är en förkortning av Application Programming Interface och hjälper företag att dela med sig av data på ett kontrollerat sätt.

Den information som idag erbjuds via API:t är järnvägsrelaterad dynamisk sådan och innehåller tågtrafikmeddelanden, trafikplatser och tidtabellsinformation.

Trafikverket är en av många myndigheter som samlar information och data. Den långsiktiga strategin är att förenkla åtkomsten för externa att utveckla olika tjänster med utgångspunkt från tillgängliga data. För Trafikverkets del hoppas man på att många fler vill utveckla befintliga och nya tjänster kring trafikinformation. På så sätt kan fler ges bättre möjlighet till fakta för att göra medvetna val inför sin resa eller transport.

Hur ser Sveriges järnvägsnät ut, hur många trafikplatser finns och var sitter kilometerstolparna? Det är information som lanseras nu via Lastkajen.

Lastkajen är det plats som sedan länge presenterat olika statisk information om Sverige vägnät. Tjänsten har nu kompletteras med information även om järnväg och järnvägsnätet. Förutom nätet, trafikplatser hittar man bland annat information om infrastrukturförvaltare, spår, tunnel och vägbroar samt mycket mer. Informationen finns tillgänglig i fler olika format.