Snabbare pendeltåg från Märsta till Stockholm

Storstockholms pendeltåg. Foto: Christer Wiik

Vartannat pendeltåg från Märsta till Stockholm kommer bli ett snabbtåg 2015. I alla fall om Sigtuna kommun får sin vilja igenom.

Som en följd av vissa trafikförändringar som SL ska genomföra, blir det möjligt att korta ner restiden Märsta-Stockholm för vartannat pendeltåg på sträckan. Detta genom att tågen inte längre kommer stanna vid varje station.

Den blocköverskridande majoriteten (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) ser det som mycket önskvärt att ta tillvara på denna möjlighet.

- Varje dag pendlar tusentals människor till och från Sigtuna kommun i allmänhet och Märsta station i synnerhet. Den förkortning av restiden som detta kan innebära, förhoppningsvis redan från och med nästa år, kommer nog göra många pendlare glada, och förhoppningsvis kommer detta göra så att fler väljer att använda kollektivtrafiken, säger Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande, tillsammans med kommunalråden Pierre Cengiz-Edstrand (MP) och Bosse Andersson (C), i ett gemensamt uttalande.