Trafikverket kan medverka till finansiering av nya spårvägar

Visionsbild på nya spårvägen som planeras i Lund. Illustration:Metro Arkitekter/Idesign/Spårvagnar i Skåne

Spårvagnsstäderna har tagit fram en analys av Trafikverkets roll i spårvägsfrågor och presenterat ett antal förslag till myndigheten. Trafikverket nämner att en förutsättning för att medverka till finansieringslösningar är att spårvägsprojekt prioriteras i den nationella transportplanen och länsplanerna för regional infrastruktur.

 I svaret till föreningen, skriver nu Gunnar Malm, Trafikverkets GD:

- Med stöd av Förordning 2009:237 om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera kan Trafikverket medverka till finansieringslösningar som inkluderar spårväg.

– Förtydligandet att Trafikverket kan medverka till finansiering av spårvägsprojekt är mycket viktigt. Nu behöver ingen tveka, Trafikverket kan bidra till investeringar i de växande städernas kollektivtrafik, säger Jens Forsmark, samordnare på Spårvagnsstäderna.

Trafikverket kommer nu även för första gången diskutera spårvägsfrågor när riktlinjerna för ”Vägars och gators utformning (VGU)” nu justeras.  Det gäller även vid revideringen av handboken ”Trafik för en attraktiv stad” som genomförs under 2014.

– De flesta kommuner ser Trafikverkets riktlinjer som vägledande i sin trafikplanering, därför är det tillfredsställande att spårvägsfrågor nu arbetas in ordentligt. Det underlättar arbetet med de omfattande spårvägsplaner som finns i Sveriges växande städer, menar Jens Forsmark.