47 ansökningar till Tågplan 2012

Foto: Christer Wiik

Det har inkommit 47 ansökningar om att få använda sig av Trafikverkets järnvägsnät. Från och med tågplan T12 som börjar gälla den 11 december har marknaden avreglerats helt och det är fritt fram för nya aktörer att ställa sina fordon på spåret och köra.Det är en komplicerad process innan alla ansökningar har bearbetats och den nya tågplanen ska fastställas. T12, som tågplanen heter börjar gälla den 11 december i år. Först gäller det att ta hand om de ansökningar om trafik, uppställning och banarbeten som kommit in och sedan konstrueras tågplanen. Däremellan handlar det om samordning, och det kan uppstå intressekonflikter som kan leda till tvistlösningar och att vissa sträckor bedöms som överbelastade. Även den gränsöverskridande trafiken ska arbetas in i tågplanen inför fastställandet senare i höst.Den 1 juli ska ett första förslag vara klart och den 16 september ska den nya tågplanen fastställas. När tågplanen är fastställd kan biljettförsäljningen starta.Formerna för hur Trafikverket tilldelar plats på spåret regleras dels i järnvägslagen och i järnvägsförordningen. I Trafikverkets årliga järnvägsnätsbeskrivning fastställs spelreglerna för den kommande tågplanen. – Vi fortsätter nu arbetet med att analysera de inkomna ansökningarna. Vilka linjer som man har ansökt om att få trafikera och vid vilka tidpunkter, säger generaldirektör Gunnar Malm, Trafikverket.