Tågoperatörerna vill ha rabatter på banavgifterna

Foto: SJ

Sverige har en omfattande underhållsskuld inom järnvägen. Banunderhållet är eftersatt. Det har Trafikverket konstaterat i sina egna utredningar och planer. Underhållsarbetet har försämrats samtidigt som trafiken på järnvägen har ökat samtidigt som passagerartrafiken ökar snabbast i Europa. Det kör idag fler tåg och med fler passagerare än någon gång tidigare, enligt branschorganisationen Tågoperatörerna.

Bristerna i infrastrukturens kvalitet kostar tågoperatörerna lågt räknat över en miljard kronor varje år. Men vad kostar urspårningarna i samhällsekonomin? Tågurspårningen kostade samhället mellan 10 och 20 miljoner kronor varje dag enligt Jonas Eliasson, professor vid KTH i Stockholm. Tågtrafiken åter släpptes på efter att ha varit avstängd i nio dagar, men då med reducerad hastighet. Urspårningen kostade med andra ord samhället mellan 90 och 180 miljoner kronor.

2010 beslutade Trafikverket att höja banavgifterna ska fyrdubblas mellan 2009 till 2025, från cirka 500 miljoner kronor till 2,46 miljarder kronor/år. Trafikutskottet av avrått från att höja banavgifterna ytterligare. Det har inte påverkat vare sig regeringen eller Trafikverket. Tågoperatörerna menar att man istället bör få rabatter för de brister i banornas kvalitet och de kostnader som de drabbas av på grund av den slitna infrastrukturen

Tågopertörerna pekar på att missköta infrastrukturen för ett av transportslagen samtidigt som man prisar ut transportslaget i fråga får naturligtvis konsekvenser. Om banavgifterna höjs så kommer allt mer godstransporter att flyttas över från järnvägen till vägarna. Det visar Trafikverkets egna analyser.  Flera utredningar pekar på att den här typen av prisförändringar bör ske med helhetstänkande och vara ”transportslagsövergripande”.

Tågoperatörerna anser att om Sverige vill uppnå sina miljömål krävs ett helt nytt tänkande där järnvägen som transportsätt bör tas på allvar. Särskilda satsningar med ökad kvalitet och mer kapacitet - inte tvärtom.

Tågoperatörerna menar att den historiska underhållsskulden inte ska finansieras av dagens tågoperatörer. De borde istället få rabatt på banavgifterna till dess järnvägen uppnått normalstandard.  Avgifter för transportsektorn bör dessutom ses över i en samlad transportpolitisk översyn.