Nykvarns bränsleterminal byggs ut

Foto: Jann Lipka

Nykvarns bränsleterminal som försörjer Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk i Igelsta med skogsflis från hela Sverige har i ett gemensamt projekt mellan Trafikverket, Tillväxtverket, Nykvarns kommun och Söderenergi elektrifierats och byggts ut.

Utbyggnaden och elektrifieringen av terminalen utvecklar anslutningen från Svealandsbanan så att man istället för som tidigare delat på tågen och tagit in dem med diesellok nu kan köra in heltåg med ellok på terminalen. En förutsättning för detta och del i projektet har varit förlängning av rundgångsspår, samt utbyggnad av ett nytt vedtågsspår med tillhörande avlastningsyta.

Nya växlar för trafik har satts in så att man kan ta in tåg från både Södertäljehållet och från Eskilstunahållet samt signalanpassning.

– Kort sagt, betyder detta att vi nu fått en bättre och smidigare hantering vilket sänker kostnaderna, säger Jan Steinle, bränslechef på Nykvarns terminal. Miljövinsten ökar samtidigt som kapaciteten ökar till och från terminalen. 250 000 ton skogsflis kan nu tas in denna väg istället för 200 000 ton tidigare. Dessutom medger detta en tätare persontrafik på Svealandsbanan. Ett minskat buller då dieselloken försvinner och att säkerheten ökar med signalstyrning.

Utbyggnaden har kostat 58,3 miljoner kronor varav Tillväxtverket genom Regionala fonden finansierat hälften, Trafikverket 20 miljoner, Söderenergi 10 miljoner och Nykvarns kommun 5 miljoner kronor. Projektet har genomförts av WSP.