Säkrare snöröjning på järnvägen

Foto: Göran Fält

Nu höjer Trafikverket säkerheten för personal som ska röja snö från järnvägen. I vinter kommer tågtrafiken att stängas av på de spår som ska snöröjas.

– Säkerheten måste få ta plats. Trafikverket vill ge våra entreprenörer bra och säkra förutsättningar för deras arbete. Därför kommer ingen snöröjning ske i vår järnvägsanläggning utan avstängt spår, säger Ing-Marie Vestrin, Trafikverkets säkerhetschef.

Det ökade skyddet gäller från och med att snöröjningen börjar. I Stockholm, där tågtrafiken är tätast i landet, finns en plan för hur snöröjning med avstängt spår ska ske utan att tågtrafiken påverkas allt för mycket.

Det finns olika nivåer och typer av skyddsformer för arbete i spår. Det högsta skyddet, som innebär avstängt spår, kallas A-skydd vilket är den nivå som nu införs vid snöröjning. Manuell tågvarning är den lägsta nivån och innebär att en person håller uppsikt och varnar de som jobbar i spåret när ett tåg kommer.