Projekt Mälarbanan växlar upp

Foto: Christer Wiik

I höst och vinter accelererar Trafikverkets arbete med att rusta den första etappen av den två mil långa järnvägssträckan på Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll, nordväst om Stockholm. Två spår skall här bli fyra och i projektet finns även planer på en överdäckning av järnvägen genom centrala Sundbyberg.

Den 28 mil långa Mälarbanan sträcker sig mellan Stockholm och Örebro och är en viktig järnvägslänk för hela norra Mälardalen och för den del av banan som leder in mot huvudstaden, den 2 mil långa sträckan mellan Kallhäll och Tomteboda, nyttjas spåren i dag till max. Fjärrtåg och regionaltåg får köa bakom de lokala pendeltågen som stannar vid varje station, vilket alltför ofta leder till att även pendeltågen får köa.

För att råda bot på detta dilemma så krävs alltså ytterligare spår genom denna korridor.  Hösten 2010 beslutade Trafikverket att Mälarbanans fyrspårsutbyggnad, delen Tomteboda–Barkarby, skulle drivas vidare genom den befintliga korridoren, det vill säga via Stockholm, Solna och Sundbyberg. Drygt två år senare, november 2012, inleddes arbetet i projektets första etapp, mellan Barkarby och Kallhäll.

Pendeltågen får egna spår

- När hela utbyggnaden av Mälarbanan är klar och två spår ersätts av fyra, körs pendeltågen på egna spår i mitten och resenärerna på såväl pendeltåg som regional- och fjärrtåg kan räkna med färre förseningar och smidigare resor överlag, säger Meta Moberg, kommunikationsansvarig för Mälarbanan på Trafikverket.

 I projektet ingår även att bygga nya, ljusa och trygga pendeltågsstationer som ersätter de nuvarande i Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg, med bra anslutningar till buss och tunnelbana.  Man bygger också nya broar för bilar, cyklar och gående.

Tidsplanen håller

Hittills har projekt Mälarbanan fortlöpt enligt tidsplan och målet är att år 2016 öppna fyra järnvägsspår för trafik på den första etappen -sträckan Barkarby-Kallhäll. I dagsläget är det i princip eventuella överklaganden på återstående upphandlingar som kan riskera att försena projektet.

Trafikverket har nyligen upphandlat tre nya byggentreprenörer; Peab, Veidekke och spanska Acciona Infraestructuras, som kommer att bidra till att bygget nu går på bredare front, vilket innebär att projektet kommer att märkas och ske på fler platser.

Intensivt arbete när all järnvägstrafik stängs av

Mellan den 25 och 30 september stoppas all järnvägstrafik när Trafikverket arbetar på sträckan Barkarby-Kallhäll. Under dessa dagar kommer det att pågå arbete dygnet runt på många platser utefter sträckan. Bland annat påbörjas den nya bro som ersätter den tidigare bron över järnvägsspåret strax norr om pendeltågsstationen i Barkarby. Därtill färdigställs arbetet med att räta ut en kurva söder om Kallhälls station. I samband med avstängningen planerar även Trafikverket att börja bygga en stödmur för järnvägen i norra Jakobsberg. Stödmuren är en förutsättning för en spårutbyggnad i nästa skede.

Överdäckning medfinansieras av Sundbybergs stad

I mars 2013 skrev Trafikverket och Sundbybergs stad ett avtal som möjliggör en överdäckning av järnvägen genom centrala Sundbyberg, strax nordväst om Stockholm. Enligt överenskommelsen bidrar Sundbybergs stad med 800 miljoner kronor i medfinansiering till projektet, i utbyte mot att de blir ägare till 40 000 kvadratmeter mark ovanpå den överdäckta järnvägen. Överdäckningen ger dels planfria korsningar i hela Sundbyberg och förstärker även stadens funktion som ett betydelsefullt kollektivtrafiknav. Sundbyberg har redan idag ett av Sveriges bästa kollektivtrafiklägen, med direkt tillgång till tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg. I höst får Sundbyberg även anslutning till spårvägssystemet Tvärbanan i och med banas nya sträckning mellan Alvik och Solna.

Mälarbanans överdäckning bidrar även till minskat tågbuller och frigör dessutom ytor som kan komma Sundbybergsborna tillgodo.

- Järnvägen delar i dagsläget Sundbybergs stadskärna. Den stora fördelen med en överdäckning är förstås att stadskärnan blir mer sammanhållen, säger Meta Moberg.

Utbytta kontaktledningar och signalsystem i Jakobsberg

Under sommaren har Trafikverkets entreprenörer arbetat intensivt vid Jakobsbergs station. Man har bland annat bytt ut banvallen, genomfört pålningsarbeten och lagt nya järnvägsspår på den västra sidan av stationen. Dessutom har kontaktledningar och signalsystem bytts ut.

Utmaningar i projektet

- Det finns två stora utmaningar i projektet. Den ena är alla tillstånds- och avtalsfrågor som behöver göras klara innan vi kan bygga ut Mälarbanan. Många berörs av vår verksamhet och det är viktigt att vi har en dialog med dem och kommer fram till avtal om att exempelvis få använda eller låna deras mark under byggtiden. Den andra utmaningen är att på ett effektivt sätt bygga ut Mälarbanan parallellt med full tågtrafik på banan med cirka 220 tåg per dygn, säger Meta Moberg.

Mälarbanans andra etapp, befinner sig ännu på planeringsstadiet. Planeringen pågår i ytterligare ett antal år innan de fysiska arbetena påbörjas. Först ut att byggas blir sträckan Tomteboda-Huvudsta som ansluter till Citybanan. Så snart järnvägsplanen blivit fastställd startar bygget av denna sträcka.

 

Fakta

Mälarbanan, projekt Sundbyberg

Genom centrala Sundbyberg föreslås i överenskommelsen mellan Trafikverket och Sundbybergs stad järnvägen bli övertäckt och stationen placeras under jord med uppgång till både Sundbyberg och Solna. Det blir även anslutning till tunnelbanans blå linje. Genom övertäckningen kan järnvägen byggas ut från dagens två spår till fyra spår samtidigt som barriäreffekten ändå minskar.