Fortsatt pendeltågstrafik till Gnesta 2014

Gnesta station. Foto: Markus Tellerup

Det blir pendeltågstrafik till Gnesta även fortsättningsvis. Det står klart sedan SL och Trafikverket enats om 2014 års nya tåglägen.

I den ursprungliga Tågplan 2014 som presenterades av Trafikverket under våren hade all pendeltågstrafik på sträckan Järna via Mölnbo till Gnesta dragits in med hänvisning till kapacitetsbrist på Västra stambanan.

Sedan dess har SL tillsammans med Trafikverket försökt att hitta lösningar för att upprätthålla pendeltågstrafiken på sträckan. Nu står det klart att det finns plats för alla de 22 tåglägen som SL ansökt om.

-  Det är trångt på spåren i Stockholms län och många aktörer ska samsas om utrymmet. Vi är väldigt glada att vi på SL lyckats med att få behålla pendeltågstrafiken mellan Järna och Gnesta, om än med delvis ändrad tidtabell, säger Bengt Stenberg, sektionschef för pendeltåg på Trafikförvaltningen.