Trafikverket och Jernhusen möter resenärer på 24 stationer

Foto: Jernhusen

Den 20 september kan landets resenärer mötas av extra många resvärdar i gul väst. Det är medarbetare från Trafikverket, Jernhusen och trafikbolag som tillsammans möter resenärer för att hjälpa, lyssna och observera hur en vanlig dag i tågtrafiken fungerar.

– Vi från Trafikverket kommer finnas på 24 orter och hjälpa till med trafikinformation, visa vägen på stationen och ge extra bra service till de som reser denna dag. Är det någon som har ett förbättringsförslag så tar vi emot dem, säger Jonas Gustafsson, kommunikatör på Trafikverket.

De som är ute på stationerna arbetar vanligtvis med allt från underhållsfrågor och trafikledning till planering och byggande av väg och järnväg. Förutom att finnas på plats för resenärerna ska den tillfälligt utsända personalen observera och dokumentera eventuella brister vad gäller trafikinformation och järnvägsanläggning.